[DisplayNone]

Team på arbeidsplassen


Oppbygning av et effektivt, høyt presterende team krever mer enn bare å samle en gruppe dyktige personer i samme rom. Å opprettholde et effektivt team krever planlegning, kommunikasjon og beslutningstaking. Vurder de individuelle styrker og svakheter, bygg opp støtte, skap gode betingelser for effektivitet, vær enige om målene og du er på vei til å bygge opp et vinnerteam.

Fordeler ved høyt presterende team på arbeidsplassen

  • Reduserer konflikter og minimerer feil
  • Forbedrer produktivitet og prestasjoner
  • Leverer resultater i rett tid og innenfor budsjettet
  • Forsterker engasjement og moral

Les mer om team på arbeidsplassen


Teamledelse

Teamledelse og kjemi er viktige elementer for teamets suksess. dårlig gruppedynamikk og en teamleder, som er uvitende om teammedlemmenes kompetanser, får teamet til å fungere dårlig.
Les mer.

Teamarbeid

Teamarbeid innenfor organisasjonen er nødvendig for å opprettholde suksess. Teamanalyserapporten fremmer teamarbeid og hjelper med å maksimere ditt teams effektivitet.
Les mer.

Teambygging

Det er svært vanskelig å lede en gruppe frem til og nå et virksomhetsmål. Det faktum, at teammedlemmer kan være plassert fysisk mange forskjellige steder, gjør utfordringen større. Uansett om man sitter i det samme kontoret eller ikke, blir en ting uforandret: effektive og suksessfulle team er avgjørende for organisasjonens vekst.
Les mer.

Teamledelse

Teamprestasjon handler om forholdet mellom teammedlemmer. Det handler om gruppens kommunikasjon, forståelse, tillit, forskjellighet og mangfoldighet. Teamledere må vite hvordan de skal få høyest mulig produktivitet og høyest mulig prestasjon ut av hvert enkelt teammedlem.
Les mer.

Teamledelse på avstand

For nåtidens arbeidsstyrke er teammedlemmer ofte fordelt ut over store geografiske avstander rundt om i verden. Det gjør det vanskelig for ledere å få innsikt i hvordan man effektivt kan lede teamets medlemmer og gjøre dem mest mulig produktive.
Les mer.

Dårlig teamutvikling

Teamutvikling er avgjørende for en organisasjons suksess, men å hjelpe teamlederen og teammedlemmene med å arbeide effektivt sammen, er ofte en utfordrende oppgave.
Les mer.