[DisplayNone]

Strategisk talentledelse


Strategisk talentledelse er en prosess, som sikrer at din virksomhet har de riktige mennesker i de riktige jobbene på det riktige tidspunkt for å oppnå de forventede resultater. Denne disiplinen hjelper organisasjoner med å forstå deres aktuelle tilstand, forutse "talenthuller" og ta de nødvendige skritt for å lukke dem.

Fordeler ved en effektiv strategisk talentledelse

  • Tilpasser human capital behovet til forretningsstrategien
  • Presiserer nåværende, og fremtidige roller og ansvar
  • Fokuserer på utdannelses-, utviklings- og rekrutteringsinnsatsen
  • Sikker overførsel av viten på tvers av generasjonene
  • Maksimerer hver enkel medarbeiders bidrag
  • Minimerer de forstyrrelser, som er forbundet med plutselige oppsigelser

Les mer om strategisk talentledelse


Å finne dyktige medarbeidere

I en tid hvor kreativ vekst og teknologiske fremskritt er en avgjørende suksessfaktor, er virksomhetene blitt mer bevisste på betydningen av å tiltrekke seg og holde fast på talenter.
Les mer.

Ansett med et formål

Man skal ikke kjøpe en sportsbil hvis man har bruk for en familiebil, og ikke kjøpe en familiebil hvis man har bruk for en varebil. På samme måte som det er lett å bli forelsket i en flott bil, er det lett å bli forelsket i en kandidat på grunn av dennes omdømme eller ansettelseshistorikk.
Les mer.

Hvordan man optimerer talentmassen

Identifiser dine minst presterende medarbeidere. Finn deretter ut om de alltid leverer dårlige resultater, om de er i en jobb som ikke passer til dem, om de har ineffektive ledere, utilstrekkelig utdannelse eller for få ressurser.
Les mer.

Talentledelse

Utvikling av en effektiv talentledelsesstrategi er det første skritt, for å sikre at din virksomhet er konkurransedyktig. En talentledelsesstrategi forbereder virksomheten på blant annet; Å utvikle den nåværende arbeidsstyrkes evner og holde fast på talentfulle medarbeidere, så de ikke går over til konkurrentene.
Les mer.

Planlegg strategisk

Strategisk talentledelse er en prosess, som sikrer at din virksomhet har de riktige menneskene i de riktige jobbene på det riktige tidspunktet for å oppnå de forventede resultater. Denne disiplinen hjelper organisasjoner med å forstå deres aktuelle tilstand, forutse "talenthuller" og ta de nødvendige skritt for å lukke dem.
Les mer.