[DisplayNone]

10 grunner for å anvende vurderinger


  • For å ta bedre beslutninger om ansettelse
  • For å redusere personalomsetningen (turnover)
  • Gir raskere onboarding av nye medarbeidere
  • Identifisere utviklingsbehov
  • For og omfordele talentmassen etter virksomhetens behov
  • Forbedrer kommunikasjonen mellom ledere og medarbeidere
  • Redusere konflikter på arbeidsplassen
  • Redusere fravær
  • Forbedre salget
  • Forbedre kundetilfredshet og -lojalitet
Interessert i å lære mer?

Download "Topplederens guide til vurderingsverktøyer".
Download rapporten

Hvorfor oss?


Måler hele personen

Våre produkter måler hele personen. Vi måler menneskets tre viktigste dimensjoner; tenkning og argumentasjon, atferdsmønstre, og yrkesmessige interesser.

Designet for arbeidslivet

Våre produkter er både pålitelige og gyldige, og er spesielt utviklet til bruk innen arbeidslivet. Vi forsøker ikke å få en generell vurdering til å fungere i en virksomhetsramme - vi skaper vurderinger, som er utviklet til og er relevante for virksomheter.

Fås på opp til 33 språk

De fleste av våre produkter er oversatt til flere språk og tilpasset av lokale eksperter, slik at de er tilpasset lokal kultur. vi gjennomfører lokale, nasjonale validerings- og pålitelighetsundersøkelser for å sikre presisjon og effektivitet.

Fleksible kjøpsmuligheter

Du kan kjøpe våre vurderinger enkeltvis, eller du kan betale et fast månedlig beløp og få ubegrenset adgang til våre vurderinger. De fleste Profiles-vurderinger genererer mer enn en type rapport, hvilket gjør dem til ledelsesverktøyer, som kan brukes på mer enn en måte. Du betaler kun en gang uansett hvor mange eller hvilke rapporter du ønsker å skrive ut - og uansett hvor mange språk du ønsker dem på! du får tilgang til de språk du har behov for.

Prestasjonsmodeller som er tilpasset virksomheten

Våre vurderinger har en innebygget mulighet for å skape individuelle prestasjonsmodeller som er tilpasset din virksomhet, og dens virksomhetskultur. Prestasjonsmodeller anvendes for å sikre at de mennesker du ansetter, har de samme jobbrelaterte egenskaper som dine beste medarbeidere har. Jobbmatch systemet gjør det så å si mulig for deg og "kopiere" dine beste medarbeidere!

Dedikert kundeservice

Våre kundeserviceansvarlige utdanner våre kunder fullstendig i anvendelsen av produktene. Når du blir en sertifisert kunde hos Profiles, får du adgang til all den trening og support du har bruk for. Med Profiles kommer du aldri ut for ikke å vite hvordan du bruker det du har kjøpt. Og med tiden blir du ekspert i å anvende våre vurderinger.

Leverings- og administrasjonssystem

Vi gir våre sertifiserte kunder sitt eget virtuelle Profiles Assessment Center (PAC), som kan integreres med ethvert Applicant Management System (AMS) eller Human Resource Information System (HRIS). Hver PAC og alle vurderinger er "branded" med ditt firmanavn. I realiteten betyr det at du har et virtuelt rekrutteringskontor, et ansettelseskontor og en HR-avdeling, som er tilgjengelig overalt i verden.


Lær om hvordan vi er, sammenlignet med våre konkurrenter.

Slik skiller vi oss ut