[DisplayNone]

Løs konflikter på arbeidsplassen


Konflikter på arbeidsplassen er ikke mulig å unngå. Forskjellige mennesker med forskjellige holdninger vil alltid skape uoverensstemmelser og anspente situasjoner. Effektive ledere er i stand til å ta de anspente situasjonene og vende dem til muligheter for vekst og forbedring.

Hvorfor løse konflikter på arbeidsplassen?

  • Skaper en støttende, produktiv arbeidsplass
  • Reduserer stress og sykefravær
  • Unngår potensiell vold
  •  Bidrar til at de beste menneskene blir

Få flere opplysninger om løsning av konflikter på arbeidsplassen


De splittende medarbeiderne

Disse medarbeiderne kan ha et talent, og de kan også være gode til å utføre deres jobb – men gjør deres dårlige holdninger, negativitet og problemskapende atferd dem virkelig verd å holde fast på?
Les mer.

Konflikthåndtering

Implementer en konfliktløsningsstrategi, så du kan forhindre konflikter på arbeidsplassen i å eskalere og skape negativ innflytelse på din organisasjon.
Les mer.

Gruppekonflikter

Gruppekonflikter forhindrer team i å arbeide effektivt på å nå de organisatoriske mål. Hvis man ikke arbeider som en sammenhengende enhet, kan det føre til prosjektforsinkelser, fiendskap blant gruppemedlemmer og nedsatt produktivitet - og det kan skade en organisasjons trivsel.
Les mer.