WES måler
  • Engasjementnivå
  • Sammenligner engasjementnivå med nasjonalt gjennomsnitt
  • Tilfredshet med ansettelsen
  • Tilfredshet med ledelsen

Spesifikasjoner

Tidsforbruk:
Under 15 minutter

Administrasjon:
Online eller papir og blyant

Resultat:
Omgående

[DisplayNone]

Overblikk


Workplace Engagement Survey™ måler i hvilket omfang medarbeiderne er bundet til sitt arbeid og om de føler seg forpliktet overfor organisasjonen og dens målsetninger. Denne vurderingen gir en detaljert innsikt i hva som påvirker engasjementet og hvordan arbeidsstyrken er sammenlignet statistisk med andre. På tvers av organisasjonen måles dessuten "tilfredshet med ansettelsen" og "tilfredshet med ledelsen", og det gis spesifikke anbefalinger til organisatoriske forbedringer. Inngår ikke i det norske standardsortiment.

Product: Workforce Engagement SurveyFormål


Workplace Engagement Survey™ understøtter virksomheter og organisasjoner med å forbedre arbeidsstyrkens prestasjoner med et grunnlag i forståelse av medarbeidernes engasjement.

Rapportene og deres anvendelse


Undersøkelsesrapport

Nyttig for lederen.

Gir informasjon om organisasjonen sett medarbeidernes perspektiv. Indikerer dessuten medarbeidernes engasjementsnivå.