SOSII måler
  • Personlig integritet
  • Holdning til rusmisbruk
  • Pålitelighet
  • Arbeidsmoral
  • Holdninger til tyveri
  • Bakgrunn og ansettelseshistorikk

Spesifikasjoner

Tidsforbruk:
15-20 minutter

Administrasjon:
Online eller papir og blyant

Resultat:
Omgående

[DisplayNone]

Overblikk


Step One Survey II® er en screeningsvurdering, som måler personens basale, arbeidsrelaterte verdier. Vurderingen undersøker nøye personens bakgrunn, ansettelseshistorikk, integritet, personlig pålitelighet samt arbeidsetikk. Vurderingen anvendes primært som et screeningsverktøy tidlig i utvelgelsesprosessen. Verktøyet er evaluert av Datatilsynet i Norge, som sendte det til arbeids- og arbeidsgiverorganisasjoner for uttalelse. Ingen hadde negative synspunkter på bruken av verktøyet.

Product: Step One Survey II
Formål


Step One Survey II® hjelper organisasjonen med å redusere risikoen for ansettelse av mennesker med verdier og holdninger som ikke er i samsvar med organisasjonens. Verktøyet er raskt i bruk er kostnadseffektivt.

Rapportene og deres anvendelse


Quick Check rapport

Nyttig for lederen.

Gir en score basert på søkerens svar på spørsmål om integritet, pålitelighet, arbeidsetikk, osv.

Intervjurapport

Nyttig for den rekrutteringsansvarlige.

Gir lederen kandidatens svar og foreslår intervjuspørsmål for å belyse problemområder.