[DisplayNone]

Overblikk


ProfileXT® er en multifunksjonell og komplett medarbeidervurdering, som kan anvendes til utvelgelse, utvikling, trening, ledelse og karriereplanlegging. Denne medarbeidervurderingen måler hvor godt personen passer til spesifikke jobber i din organisasjon, og resultatet kan anvendes fra treningsfasen før ansettelse til fasen for karriereplanlegging. ProfileXT® kan tilpasses, og modeller for maksimal jobbprestasjon kan utvikles for både virksomheten, stillingen, lederen eller den fysiske plassering.


Product: ProfileXT

Formål


ProfileXT® anvendes før ansettelsen til å finne de kandidater, som best matcher den spesifikke stillingen. Produktet anvendes også til å utvikle jobbeskrivelser og prestasjonsmodeller. ProfileXT® rapportene understøtter intervjufasen og hjelper til å velge ut de kandidatene, som har størst sannsynlighet til å få suksess i jobben. Rapportene gir dessuten praktiske anbefalinger om hvordan medarbeideren kan veiledes for å oppnå best mulig prestasjonsnivå.


En suksesshistorie

 
 

 "For meg betyr det, at jeg nå kan utvikle mitt franchisekonsept mye mer målrettet", sier Jesper Blak, direktør for franchisekjeden Super1Rent. "Nå kjenner jeg profilen på den optimale franchisetaker som passer best til mitt konsept, og kan søke mye mer målrettet etter de riktige kandidatene. I siste ende betyr det jo, at jeg unngår en masse frustrasjoner ved å inngå en avtale med feil person. Selv om jeg regner meg selv for å være en god menneskekjennerr, så må jeg jo innrømme, at jeg imellom har truffet noen forkjærte valg, som faktisk har kostet meg en god del penger."Rapportene og deres anvendelse


Oppsummeringsgraf

Nyttig for den rekrutteringsansvarlige.

Gir innsikt i personens tenkemåte, atferdstendenser og yrkesmessige interesser. Rapporten inneholder dessuten prosentvis angivelse for jobbmatch.

Personlig rapport

Nyttig for medarbeideren.

Gir medarbeideren det totale overblikk over seg selv, herunder over de yrkesmessige styrker.

Strategisk arbeidsstyrkeplanleggning

Nyttig for karriereplanlegging.

Viser medarbeiderens prosentvise jobbmatch for alle virksomhetens stillinger.

Kandidatmatching

Nyttig for den rekrutteringsansvarlige.

Gir et overblikk over alle søkernes prosentvise jobbmatch til den spesifikke jobben.