[DisplayNone]

Overblikk


Profiles Skills Tests™ er et stort antall ferdighetstester, som primært anvendes før ansettelse for å måle av nøkkelferdigheter og viten. Systemet anvender prestasjonsbaserte tester for å sikre høy pålitelighet i målingene av viten, ferdigheter og evner. Systemet inkluderer tester i eksempelvis Microsoft Word, Excel, PowerPoint, basale IT-ferdigheter og mye mer. Vi tilbyr over 1.500 forskjellige tester på 6 språk, dog ikke på norsk.

Formål


Profiles Skills Tests™ en ferdighetstest som anvendes før ansettelsen, som hjelper arbeidsgiveren med å identifisere en kandidat evner. Ferdighetstestene omfatter bl.a måling av dataferdigheter, basale jobbferdigheter samt ferdigheter innenfor f.eks pleie, juridisk og detaljhandel.

  • Software
  • Språk
  • Call Center
  • Regnskap og finans
  • Pleie og omsorg
  • Juridisk
  • Industrivirksomhet
  • IT forståelse
  • Detaljsalg
  • - og mange flere