[DisplayNone]

Overblikk


Profiles Sales Assessment™ måler hvor godt en person passer til en spesifikk salgsjobb i organisasjonen, slik at salgsprestasjonen kan optimeres. Verktøyet brukes primært til utvelgelse, onboarding og til ledelse av salgskonsulenter og account managers. Jobbmatch modellen er unik og kan tilpasses til både firmaet, salgsstillingen, avdelingen, lederen og til geografiske forskjeller - eller til en kombinasjon av disse. Salgsvurderingen gjør deg i stand til å vurdere den enkelte selger i forhold til de kvaliteter, som er nødvendige for å oppnå suksess. Sammenligningsgrunnlaget er i utgangspunktet data vedrørende dine best presterende selgere. Profiles Sales Assessment™ kartlegger dessuten jobbprestasjonen på syv kritiske salgsatferdstendenser; prospektering, telefonvegring, avslutte et salg, selvstarter egenskaper, teamarbeid, bygge- og beholde relasjoner, samt foretrukket kompensasjon.

Product: Profiles Sales AssessmentFormål


Profiles Sales Assessment™ anvendes til å velge ut, og til å motivere salgspersonale for å makismere og øke sin salgsprestasjon.


En suksesshistorie


A Global Insurance Giant..........Our client wanted a better way to select highly productive sales personnel. Our assessments helped them to improve rep productivity by 15% and reduce overall attrition by 33%Rapportene og deres anvendelse


Sammenfaldene prestasjonsmodeller

Nyttig for den rekrutteringsansvarlige.

Indikerer kandidatens karakteristika og hvor godt kandidaten passer til prestasjonsmodellen.

Prestasjonsanalyse

Nyttig for lederen.

Beskriver kandidatens trekk og evner i et lett leselig format.

Intervjuguide - den totale person

Nyttig for lederen og intervjueren.

Gir personlig tilpassede intervjuspørsmål på bakgrunn av PSA-resultatene.

Sammenligning med prestasjonsmodellen

Nyttig for både lederen og medarbeideren.

Gir et illustrativt overblikk over de fem katagorier, som måles.