PPI måler
  • Produktivitet
  • Kvalitet på arbeidet
  • Initiativ
  • Teamarbeid
  • Problemløsning
  • Tilpasning til endringer
  • Reaksjon på stress, frustrasjon og/eller konflikter
  • Arbeidsmotivasjon
  • Motivasjonsstyrke

Spesifikasjoner

Tidsforbruk:
Under 15 minutter

Administrasjon:
Online eller papir og blyant

Resultat:
Omgående

[DisplayNone]

Overblikk


Profiles Performance Indicator™ er en prestasjonsfokusert, DISC-basert medarbeidervurdering. Prestasjonsrapporten gir innblikk i hvordan den enkelte medarbeider skal forstås, motiveres og ledes for å kunne forbedre sin jobbprestasjon, og dermed gir verktøyet mulighet for individuell prestasjonsoptimering. Profiles Performance Indicator™ gir dessuten anbefalinger om håndtering av jobbrelatert stress, frustrasjoner og konflikter, anbefalinger vedrørende motivasjon og effektiv prestasjonsevaluering, samt anbefalinger til hvordan det skal fastslås om medarbeideren er egenmotivert eller har behov for ekstern stimulering.

Product: Profiles Performance Index


Formål


Profiles Performance Indicator™ anvendes til å forstå medarbeiderens atferdstendenser og til å anvende denne viten til å optimere jobbprestasjonen.

Rapporterne og deres anvendelse


Ledelsesrapport

Nyttig for lederen.

Gir innblikk, som hjelper lederen til å veilede og til å motivere medarbeideren.

Personlig rapport

Nyttig for medarbeideren.

Gir medarbeideren en guide til egenutvikling, resultatene illustrerer de atferdsmessige tendenser.

Grafisk oppsummering

Nyttig for både lederen og medarbeideren.

Gir en grafisk illustrasjon av de fem målte kategoriene.

Profiles Teamanalyse

Brukes av lederen til teamudvikling.

Hjelper lederen til å sette sammen team, til å forutse potensielle problemer og lede teamet bedre.