[DisplayNone]

Overblikk


Profiles Managerial Fit™ er en leder- og medarbeidervurdering, som undersøker de arbeidsrelaterte kompatibilitetsfaktorene mellom lederen og en medarbeider. Lederen kan ved bruk av dette verktøyet få en grunnleggende forståelse, respekt og aksept for en medarbeiders tenkemåte, motivasjon og atferdstendenser. Med lederens innsikt i dynamikken mellem leder og medarbeider og forståelse av forskjellighetene blir det enklere for lederen å arbeide mer effektivt med hver enkelt medarbeider. Samtidig kan lederen lett identifisere de områder, som det er behov for å utvikle ytterligere for å bli en mer kompetent leder. Denne informasjonen kan lederen få overfor alle sine medarbeidere, men det unike ved dette verktøyet er at medarbeideren også kan få sin kompatibilitetsrapport mellom seg selv og sin leder. Rapporten gir et veldig godt grunnlag for forståelse, respekt og aksept av lederens atferdstendenser.

Product: Profiles Managerial Fit


Formål


Profiles Managerial Fit™ anvendes til å få innsikt i spesifikk ledelsesmessig kompatibilitet mellom lederen og en medarbeider, og gir dessuten spesifikke anvisninger til hvordan de begge kan forbedre produktiviteten ved å forbedre "kompatibiliteten".

Rapportene og deres anvendelse


Ledelsesrapport

Nyttig for ledere eller ledelsen

Presenterer den ledelsesmessige match til nåværende eller kommende medarbeidere.