[DisplayNone]

Overblikk


Profiles LoyaltyPro™ er et online undersøkelsesverktøy for måling av kundelojalitet, som gjør det mulig med en kontinuerlig innsamling av viktig informasjon for å optimaliere forholdet mellom kjøper og leverandør. Rapportene fra Profiles LoyaltyPro™ inneholder analyser, som gir et holistisk syn basert på mange kontakter til samme kunde. Programmet gjør viksomheten i stand til å håndtere, til å innfri kundenes forventninger og til å identifisere de muligheter, som gir vekst og utvikling. Inngår ikke i det norsk standardsortimentet.

Formål


Profiles LoyaltyPro™ gir virksomheten konkret viten om kundetilfredshet og -loyalitet.

Typer & Anvendelse av rapporter


Dashboard

Nyttig for lederen.

Registerer kundelojalitet og sporer enhver endring i kundenes kjøpeatferd.