[DisplayNone]

Overblikk


Det kan være ganske vanskelig å velge ut medarbeidere, som har en atferd som passer til kundeservice jobber. Customer Service Profile™ måler hvor godt en person passer til spesifikke kundeservice jobber i din organisasjon basert på de atferdskarakteristika, som har blitt identifisert av vår forskning på området. Vurderingen inneholder en test av serviceferdigheter bestående av 49 spørsmål som omhandler kunnskap om kundeservice, numeriske og verbale tester, og en vurdering av atferdstendenser. Vi anvender også vårt jobbmatch system for dette vurderingsverktøyet.Product: Customer Service Profile

Formål


Customer Service Profile™ anvendes primært til utvelgelse, onboarding og til å lede kundeservice medarbeidere.

En suksess historie


"We use Profile's Customer Service Profile™ to select call center reps who fit the culture of the clients that they ultimately serve. This results in more satisfied customers, and helped us improve reps retention by 45%."Rapportere og deres anvendelse


Utvelgelsesrapport som forberedelse til intervjuet.

Nyttig for den rekrutteringsansvarlige.

Gir under intervjuforberedelsene innsikt i den enkeltes atferd, ferdigheter og serviceperspektiv.

Individuell profil

Nyttig for medarbeideren.

Gir medarbeideren informasjon om sin atferd og ferdigheter.

Veiledningsrapport

Nyttig for ledere som et utviklingsverktøy.

Hjelper ledere til å forstå den enkeltes atferd, ferdigheter og serviceperspektiv. Inneholder dessuten overveielser om medarbeiderens utvikling.

Virksomhetens perspektivavstemning

Nyttig for ledelsen

Rapporten sammenligner virksomhetens eget serviceperspektiv med andre virksomheter i samme bransje og angir den prosendel, som ikke er enig i din organisasjons sericeperspektiv.