CP360 måler
  • Kommunikasjon
  • Lederskap
  • Tilpasningsevne
  • Relasjoner
  • Oppgaveadministrasjon
  • Produktivitet
  • Utvikling av andre
  • Personlig utvikling

Spesifikasjoner

Tidsforbruk:
15 min. pr. deltaker

Administrasjon:
Online eller papir og blyant

Resultat:
Omgående

[DisplayNone]

Overblikk


CheckPoint 360°™ er en ledererevaluering, og skal primært brukes til å evaluere dine lederes og sjefers lederferdigheter og effektivitet. Denne vurderingen samler inn feedback fra underordnede, sidestilte lederkolleger, sjefer - og evt. fra kunder - og resultatene danner bakgrunnen for et personlig lederutviklingsprogram. Rapportene forklarer hvordan hver leder kan forbedre sin ledertrening, ledelsesteknikker og kommunikasjon for å oppnå større suksess.

Product: Checkpoint 360


Formål


CheckPoint 360°™ er en 360-graders lederevaluering, som hjelper ledere med å identifisere og prioritere sine egne utviklingsmuligheter og lederferdigheter. Det anvendes også til å kartlegge ledelsesmessige problemstillinger, som kan føre til lav medarbeiderproduktivitet, -moral, -tilfredshet og ikke minst - omsetning.

En suksesshistorie


"ProfileXT® ogd CheckPoint 360°™ er produkter vi liker å bruke i vår lederutvikling. Disse verktøyene gir deltakerne innsikt i sine egne ferdigheter."
- Michelle Hirsch, Whole Foods Market

 

Rapportene og deres anvendelseMulti Feedback rapport

Nyttig for lederen og dennes overordnede.

Beskriver lederens ferdigheter og kompetanser.

Sammenligningsrapport

Nyttig for lederen og dennes overordnede.

Gir mulighet for å måle om det skjer en utvikling av lederkompetanser- og ferdigheter.

Organisatorisk ledelsesanalyse™

Nyttig for virksomhetsledelsen.

Gir et sammendrag av alle individuelle rapporter.

Individuell rapport

Nyttig for målpersonen.

Sammenligner feedback fra overodende, underordned, sidestilte kollegaer, med egenoppfattelsen.