[DisplayNone]

Aktiver talentene. Engasjer ledene. Omfavn strategisk HR.


Profiles Talent Management system (ProfilesTMS) forener talent management prosessene - fra Profiles TMS kandidatsøkerportal (ProfilesTMS) over medarbeidervurdringer til prestasjonsledelse - i én platform. Med alle verktøyer samlet i et system, oppnår du et mer effektivt talent management, og det blir lettere å overholde gjeldende regler og lover.


ProfilesTMS = Kandidatsøkerportal + Medarbeidervurderinger + PrestasjonsledelseKandidatsøkerportalsystem


Fremragende virksomheter, store som små, har et fellestrekk - de har behov for medarbeidere av høy kvalitet og med en stor lidenskap for jobben, som det kan være en stor utfordring å finne. ProfilesTMS Kandidatsøkerportal forbedrer muligheten for å tiltrekke, bedømme og ansette de talenter, som virksomhetslederen etterspør.

Med ProfilesTMS kan du se frem til en helt ny måde, at rekruttere på. Ansøger Tracking Systemet kan reducere ekrutteringstiden med 66% eller mere og omkostningen med 40% eller mere. Den forbedrede effektivitet afspejles i de rapporter, systemet tilbyder.


Solid medarbeidervurdering


ProfilesTMS integrerer problemfritt med Profilesl Assessment Center og gir dermed mye informasjon, som understøtter arbeidet med vurderinger før- og etter ansættelsesvurderinger. Følgende vurderinger er tilgængelige:

  • ProfileXT (PXT)
  • Step One Survey (SOS II)
  • Profiles Performance Indicator (PPI)
  • Profiles Sales Assessment (PSA)
  • Profiles Customer Service Perspective (CSP)
  • Profiles Checkpoint 360


Prestasjonsledelse for medarbeidere


Profiles TMS understøtter automatisering av prosessen for prestasjonsledelse. Denne innovative løsningen gjør det enklere å avstemme organisasjonens- og medarbeidernes mål, og den løpende feedback mellom medarbeidere og ledere som vil fremme medarbeiderutviklingen ytterligere.

Forvandle dine nåværende vurderingsformularer til en kraftfulll løsning for prestasjonsledelse, eller anvend våre strategibaserte løsninger basert på "Best praksis".