Personvern

Profiles International Norway AS

PERSONVERN

Profiles International er forpliktet til å beskytte våre kunders oppgitte informasjon vedrørende alle personlige- og operasjonelledata i de land hvor vi gjør forretninger. All personlig-og operasjonell informasjon som blir samlet inn via vår webside http://www.profilesinternational.no/ (PINO), vil overholde alle etablerte retningslinjer og prosedyrer. Nedenfor beskrives informasjonen og formidlingspraksisen som gjelder for alt av personlig og operasjonell informasjon. Ved å anvende vår webside og vår Login Zone, godtar du vilkårene og retningslinjene for personvernet, og samtykker samtidig til innsamling og bruk av informasjonen som beskrevet nedenfor.

Personvernerklæring

Vår ansvarlige for personvern overvåker gjennomføringen av vilkårene og retningslinjene. Bare nødvendig informasjon vil bli samlet inn for det identifiserte formålet. PINO samler ikke inn personlig informasjon vilkårlig eller for ålure enkeltpersoner om årsakene for innsamling. PINO vil anvende, og vil opplyse om, informasjonen kun til det formålet de ble innhentet for. Kunder som har spørsmål vedrørende personvernet til sin personlige informasjon, bør rapportere inn sine bekymringer til vår personvernansvarlige.

Alle ansatte, som bistår og administrerer personlig-og operasjonell informasjon, som et resultat av den servicen vi yter til våre kunder, må beskytte slik informasjon.

Online skjemaer

Når du engasjeres i bestemte aktiviteter på våre websider, kan du bli bedt om å fylle ut og sende inn et elektronisk skjema. Vår websides registreringsskjema krever at brukerne gir oss kontaktinformasjon (som navn, e-post, og postadresse). Demografisk informasjon som samles inn kan brukes til statistiske analyser og til å formidle informasjon til vedkommende som har forespurt oss om dette. Kontaktinformasjonen vil ikke bli brukt i denne analysen. Unike identifikatorer (som for eksempel personnummer) kan bli samlet inn på bakgrunn av de valg våre brukere (kunder) fatter, og det er våre brukeres eget ansvar å legge inn nok informasjon til å identifisere sine brukere/kandidater.

Vårt nettsted anvender et ordreskjema for kunder som ber om informasjon, produkter og tjenester. Vi samler inn finansiell informasjon (for eksempel konto- eller kredittkortnummer). Finansiell informasjon som samles inn brukes til å fakturere brukeren for produkter og tjenester. Din personlige informasjon er passord beskyttet for å hindre uautorisert tilgang til den. Dette passordet er kryptert. Vi anbefaler at du ikke oppgir passordet ditt til noen. For online betalinger benytter vi PayPal som system.

Sikkerhet

PINO har sikkerhetstiltak på plass for å beskytte mot tap, misbruk og endring av informasjon som er under vår kontroll. Disse sikkerhetstiltakene gjelder for personlig- og operasjonell informasjon, uavhengig av lagringsmedium. Feiltoleranse er adressert via redundante WAN-koblinger, brytere, brannmurer, lastbalanseservere utstyr og strømforsyninger. Våre sikre servere beskytter data, som passord og kredittkortnumre, ved hjelp av en avansert kryptering- og brannmurteknologi for å sikre at din personlige informasjon ikke kan leses når det overføres til vårt system. Sikkerhetstiltak rundt informasjonssikring gjennomgås regelmessig for å følge selskapets utvikling og endringer i organisasjonen.

Vurderingsdata

Data som samles inn gjennom fullførte vurderinger, holdes konfidensielt. Data kan brukes for statistisk analyse, men den personlige informasjon vil aldri bli anvendt i slike analyser. En arbeidsgiver som har sendt deg til dette nettstedet, vil ha tilgang til all innlagt informasjon, for å kunne anvende den til de formål som tjener en relevant hensikt for både deg og for bedriften.

Sikkerhetshendelser
I tilfelle av tap av ditt passord, eller andre mulige sikkerhetsrelaterte brudd, må du kontakte din kontoadministrator (hvis du er en kunde) eller kontakte firmaet som har sendt deg til nettstedet for å foreta en vurdering (hvis du er en kandidat eller respondent).

Oppdatering av din personlige informasjon

Du har rett til å få adgang til å korrigere din personlige informasjon, og til å endre dine personlige preferanser. Dette kan gjøres via e-post til Daglig leder i Profiles International Norway AS på info@profilesinternational.no eller ved å skrive til Profiles International på:

Profiles International Norway AS

Attn: Country Manager

Dronning Eufemias gt. 16

0191 Oslo

Norge

Vennligst inkluder din adgangskode, navn, adresse, og/eller e-post adresse når du kontakter oss.