[DisplayNone]

Onboarding av nye medarbeidere


Effektiv onboarding har en positiv dominoeffekt: Den sikrer at den nyansatte føler seg velkommen og forberedt til sine nye stillinger, og gir dem selvtillit og ressurser til å gjøre en forskjell i organisasjonen. Og det gjør det mulig for virksomheten å fortsette med å utføre sine oppgaver.

Fordelene ved effektiv onboarding

  • Reduserer tiden før full produktivitet
  • Forbedrer produktivitet og prestasjon
  • Fokuserer på utdannelses-, utviklings- og coachinginnsats
  • Øker medarbeidernes engasjement og moral

Les mer om onboarding av medarbeidere


Omkostninger ved medarbeider turnover

Uforholdsmessig stor medarbeider turnover har alvorlige økonomiske omkostninger, men det er andre omkostninger som også må overveies. Med våre produkter behøver du ikke å la medarbeider turnover bestemme over deg.
Les mer.

Onboarding tips

Hvis du fanger en stor fisk, skal du ikke forvente at alle blir like begeistret! Dine nåværende medarbeidere vil føle misunnelse hvis de føler at ledelsen er blindet av den nye stjernemedarbeideren.
Les mer.

Match medarbeidere med deres jobb

Som arbeidsgiver bør du matche dine medarbeidere med den jobben hvor de har mest sannsynlighet til å få suksess. Det er viktig å forstå en persons medfødte atferd og interesser, når man forsøker å matche ham eller henne med den riktige jobben.
Les mer.