[DisplayNone]

Håndtering av medarbeiderprestasjoner


Medarbeiderprestasjoner er et viktig område for mange arbeidsgivere, men hva er hemmeligheten?

Mange faktorer bidrar til medarbeidernes prestasjoner, herunder:

  • Evner
  • Jobbmatch
  • Mål og ansvarsområder
  • Forholdet til lederen
  • Forholdet til kolleger
  • Sunnhet og velvære
  • Fysiske og miljømessige faktorer

Lær mer om hvordan du håndterer medarbeidernes prestasjoner


Å motivere medarbeiderne

å motivere medarbeidere kan være en av dine største utfordringer som arbeidsgiver. konstant press for å øke produktiviteten, rentabiliteten og omsetningen, kan ofte overskygge viktigheten av at en uengasjert medarbeider kan ha en negativ innflytelse på virksomhetens prestasjon.
Les mer.

Medarbeiderprestasjon

Medarbeiderprestasjonsløsninger fra profiles international leverer et av verdens beste systemer for å utvikle, måle og tilpasse de individuelle mål med de strategiske prioriteter i organisasjonen.
Les mer.

Sentrale prestasjonsindikatorer

profiles international fanger opp og beskriver den enkeltes sentrale prestasjonsindikatorer og hjelper medabeidere og team til å utmerke seg.
Les mer.

Leder-medarbeider kommunikasjon

en leder kan få omfattende innflytelse på arbeidsstyrkens utvikling og medarbeidernes prestasjoner.
Les mer.

Arbeidsstyrke engasjement

vår arbeidsstyrke endrer seg, og medarbeiderne er ofte mindre motiverte og ønsker mindre ansvar. samtidig kjemper virksomhetene med å ansette og holde fast på kvalifisert arbeidskraft.
Les mer.

Redusering av sykefraværet

du skal aldri stoppe jakten etter eksterne ansettelser av høy kvalitet. du bør alltid være på utkikk etter de beste personer du kan finne, uansett om de blir internt eller eksternt rekruttert.
Les mer.

Medarbeidernes produktivitet

øk organisasjonens samlede resultater ved og coache medarbeiderne til å utvikle de ferdigheter de har bruk for, for å bli bedre til det de gjør.
Les mer.