[DisplayNone]

Jobbmatching


En persons kjernekompetanser bestemmes av to grupper av faktorer:

  1. Ferdigheter, viten og tekniske kvalifikasjoner
  2. Atferdsmessige karakteristika, personlighetstrekk og individuelle evner

Selv om den tradisjonelle ansettelsesprosessen primært har fokusert på å vurdere en kandidats kompetanser og tekniske kvalifikasjoner, omfatter en kompetansebasert oversikt også en analyse av en kandidats atferdsmessige karakteristika. Kompetansebaserte ansettelser bygger på å identifisere de kjernekompetanser, som er nødvendige for å oppnå suksess, samt den etterfølgende evalueringen av hvordan de enkelte kandidater har utvist disse kompetansene i deres tidligere yrkesforløp.

Fordeler ved jobbmatching

  • Minimering av feilansettelser
  • Identifiserer styrker og begrensninger
  • Målretter utviklingsbehovet
  • Forbedrer arbeidsglede og produktivitet
  • Reduserer konflikter og fravær

Les mer om jobbmatching


Jobbmatching

Størstedelen av ansettelses- og plasseringsbeslutninger treffes av ledere eller toppsjefer på bakgrunn av "magefølelsen". Men ofte fører dette til impulsansettelser, uforutsette utgifter til utdannelse og høy medarbeideromsetning.
Les mer.

Job Fit

Som rekrutteringsansvarlig har du sikkert ansatt fremragende medarbeidere og noen som aldri fikk suksess. Brukte du den samme fremgangsmåten, da du valgte dem?
Les mer.

Ansettelse av toppmedarbeidere

Ansettelse av de best presterende medarbeidere kan være en av de mest verdifulle ting du kan gjøre for din virksomhet.
Les mer.