[blockHead][DisplayNone]

Vår teknologi


Administrasjonen av vurderinger har blitt ennå enklere. Profiles International fortsetter med å forbedre prosessene ved hjelp av den nyeste og beste teknologien i bransjen. Herunder finner du eksempler på hvordan Profiles bruker teknologien til å administrere vurderingene, til å sikre og beskytte resultater og til å yte bistand under hele prosessen.

Global assessment 
center

Global Assessment Center (GAC) er en lett anvendelige hjemmeside, som forvalter og administrerer dine vurderinger. GAC inneholder et dashboard, som viser status for hver enkelt vurdering, og systemet gir mulighet for at flere brukere har adgang samtidig. GAC kan anvendes fra enhver datamaskin, slik at medarbeidere og kandidater kan gjennomføre vurderingene, når det passer dem. Profiles har i tillegg anvendt den nyeste teknologi til å sikre, at vurderingsresultatene og rapportene arbeider problemfritt sammen med det kandidatsøkersystem, som eventuelt allerede er etablert i din organisasjon. Du skriver ut rapportene med et par klikk med musen.

Kandidatsøker-
administrasjon

Profiles International tilbyr nå et kandidatsøker administrasjonssystem, som gir deg mulighet for å organisere og sortere potensielle medarbeidere gjennom hele ansettelsesprosessen. Når man overveier flere kandidater til en stilling, er det avgjørende å oppbevare CV'er, referanser og vedleggsbre på samme sted. Profiles International gir deg nå muligheten for å oppbevare alle disse dokumentene online via vår kandidatsøkerportal. Ut over de normale dokumenter, som kreves under intervjuprosessen, integrerer kandidatsøkerportalen også rapportene fra de(n) Profiles vurdering(er), kandidatene har fullført.

Sikkerhet
i høysetet

Profiles International gjennomfører alle tenkelige skritt for å sikre, at alle opplysninger og data fra de enkelte vurderingene er beskyttet mot uautoriserte brukere. Det internettbaserte Globale Assessment Center (GAC) er kryptert og beskyttet av firewall-software, som forhindrer enhver rapport i å havne på et uønsket sted, eller til å bli åpnet av en uautorisert bruker. De opplysninger; Data og rapporter, som blir skapt ut fra vurderinger, er fortrolige mellom medarbeideren (eller kandidaten for en stilling), og bedriften (den ansettende organisasjon). GAC er en sikkerhetsforanstaltning i seg selv ved at systemet tillater brukere til å gjennomføre vurderingene før eller etter arbeide, eller til å gjennomføre den hjemme. Den måten GAC fungerer på, fjerner enhver risiko omkring hvem, som får tilgang til vurderingenes resultater.

Login
Zone

Profiles International Norway AS ønsker å sikre, at du og din organisasjon alltid får det maksimale ut fra deres investering. Ut over vår Client Service funksjon, som bl.a. tilbyr deg support, har du som kunde adgang til vår Login Zone. Login Zonen er et onlinebibliotek med publikasjoner, rapporter og andre verktøy, som gjør deg i stand til å utnytte vurderingene fullt ut. LZ inneholder dessuten en rekke online hjelpeverktøy til å identifisere dine best presterende medarbeidere, opprettomg av prestasjonsmodeller og mye mer. LZ er en dynamisk ressurs, som vi stiller gratis til rådighet for våre sertifiserte kunder.