[blockHead][DisplayNone]

Vår forskning


Innen du foretar en investering, er det viktig å vite om det du kjøper leverer det, som det gir seg ut for å levere. Våre vurderinger er statistisk etterprøvet og de oppfyller krevede videnskapelige mål med våre instrumenter. Våre validitets- og reliabilitetsstudier viser at våre vurderinger er valide (gyldige), og de er reliable (pålitelige).

Troverdig
validitet

Validitet viser i hvor stor grad, en vurdering måler, det den har til hensikt å måle. det er alvorlige organisatoriske og juridiske spørsmål knyttet til en vurderings validitet. organisasjoner og virksomhetsledere, som treffer beslutninger i overensstemmelse med resultatene fra en ugyldig vurdering, risikerer alvorlige økonomiske konsekvenser. profiles international har fulltidsansatte psykologer og psykometrikere, som utfører en kontinuerlig forskning for å sikre, at våre vurderinger overstiger alle internasjonale retningslinjer for vurderingskonstruksjon. profiles' vurderinger overstiger de tretten krav, som det amerikanske arbeidsministerium stiller for vurderinger, og oppfyller alle kravene i eeoc, ada, dol og civil rights act. validitetsprosessen innebærer en grundig analyse og undersøkelse av hver enkelt del av de enkelte vurderinger. vi forsikrer oss om at være instrumenter er målbare, objektive og relevante for å oppnå suksess i jobben.

Garantert
pålitelighet

Pålitelighet refererer til testdelenes konsekvens, som er scoret av testkandidatene, samt de oppnådde resultater, når de har blitt re-testet med de samme vurderinger ved forskjellige tidsrom. Det finnes forskjellige typer av pålitelighetsanalyse, men alle beskjeftiger seg med en form for konsekvens. Den første pålidelighetstest måler sammenhengen i de enkelte vurderingsspørsmål. Den andre pålitelighetstest sammenligner vurderingens konsekvens som helhet. Profiles' instrumenter oppfyller alle de vitenskapelige anbefalinger for pålidelighet basert på disse to tester og andre statistiske analyser. Våre vurderinger kan trygt anvendes av virksomheter over hele verden på grunn av de strenge retningslinjer for vurderingenes pålitelighet. Toppsjefer kan investere i en sikker forvisning om, at våre rapporter er basert på ajourførte foranstaltninger og statistisk gyldige og pålitelige skalaer.