[DisplayNone]

Hvordan kan vi hjelpe deg


Profiles International anerkjenner salgs- og servicelederes særlige behov på arbeidsplassen. I en bransje, som er kjent for høy personalomsetning, er det viktig å vite hvordan en vurdering kan hjelpe deg med å velge å utvikle de riktige mennesker.

Ofte stilte spørsmål


Salgs- og serviceledere

 1. Vil deres vurderinger hjelpe meg med å nå mine salgsmål?
 2. Hvordan vil medarbeidervurderinger hjelpe meg med å redusere personalomsetningen?
 3. Hvordan vil deres vurderinger hjelpe meg med å velge høyt presterende selgere?
 4. Hvordan vil deres vurderinger hjelpe meg med å velge fremragende kundeservicemedarbeidere?
 5. Hvor lang tid tar det for en kandidat å gjennomføre en vurdering?
 6. Har vi bruk for å arbeide med HR, eller kan vi gjøre dette på egen hånd?
 7. Kan vurderingene kun brukes til ansettelser?
 8. Hvordan støtter vurderingene utdannelse og utvikling?
 9. Kan kandidaten gjennomføre vurderingen over nettet?
 10. Kan dere tilpasse vurderingen ut fra jobb og geografisk område?
 11. Hvordan kommer vi i gang?
 1. Vil deres vurderinger hjelpe meg med å nå mine salgsmål?

  Vi tilbyr vurderinger, som er spesielt skapt til å hjelpe organisasjoner med å velge de riktige salgs- og servicemedarbeidere og utvikle dem til deres fulle potensial. Dette gir deg mulighet for å vinne nye kunder og til beholde og utvikle den eksisterende forretning.

  For eksempel tillater Profiles Sales Assessment ™ (PSA) deg til å vurdere en person basert på prestasjonene innenfor syv kritiske salgssituasjoner: å finne nye salgsprospekter, ringe til motvillige kunder, å lukke salget, selvstarter egenskaper, samarbeide, å bygge opp og vedlikeholde relasjoner og kompensasjonspreferanser. PSA har en kraftig jobbmatchingfunksjon, som gir deg mulighet for å identifisere dine beste selgeres viktigste egenskaper, så du kan etablere et kriterium for å sammenligne jobbsøkere. Kjennskap til hver enkelt medarbeiders særlige kjennetegn hjelper deg med å ansette de riktige selgere og administrere deres styrker og svakheter for å forbedre produktiviteten og salg. For mer informasjon om Profiles Sales Assessment, klikk her.

  Tilbage til toppen

 2. Hvordan vil medarbeidervurderinger hjelpe meg med å redusere personalomsetningen?

  Å miste salgs- og servicemedarbeidere er dyrt og forstyrrende. Våre vurderinger skal for det første hjelpe med, at du velger medarbeidere som har en god match til de salgs- eller servicejobber du prøver å besette. Hvis de har en god match, har de vanligvis en langt større sjanse for å få suksess og bli tilfredse, så de vil ønske å bli i din organisasjon i lang tid. Våre vurderinger identifiserer også områder, hvor medarbeiderne skal utvikles og coaches, og gir innsikt for å hjelpe medarbeideren med å bygge opp gode, produktive relasjoner til deres sjef og kolleger. Det er mange måter hvor våre produkter og serviceytelser medvirker til å redusere personalomsetningen i din organisasjon.

  Tilbage til toppen

 3. Hvordan vil deres vurderinger hjelpe meg med å velge høyt presterende selgere?

  Våre salgs- og servicevurderinger har en unik jobbmatchfunksjon, som gir deg mulighet for å identifisere de nåværende beste medarbeidere i din virksomhet og vurdere nye jobbsøkere basert på disse best presterende medarbeideres egenskaper. Jobbmatchfunksjonen gir deg mulighet for å ansette salgs- og servicemedarbeidere, som har felles trekk med dine beste medarbeidere. Opplysningene fra våre vurderinger vil hjelpe deg med å identifisere den type mennesker du ønsker i ditt salgsteam.


  Tilbage til toppen

 4. Hvordan vil deres vurderinger hjelpe meg med å velge fremragende kundeservicemedarbeidere?

  Profiles International har en vurdering, som spesifikt identifiserer en kandidats evne til å yte kundeservice. Customer Service Profile™ kan brukes til utvelgelse, onboarding og ledelse av kundeservicemedarbeidere. Vi tilbyr også bransje-spesifikke versjoner til virksomheter innenfor turisme, helsevesen, finansielle ytelser og detaljhandel. Resultatene av våre vurderinger vil hjelpe med å bestemme, hvor vidt en kandidat vil være en god match som kundeservicerepresentant i din virksomhet.

  Tilbage til toppen

 5. Hvor lang tid tar det for en kandidat å gjennomføre en vurdering?

  Våre mest omfattende salgs- og servicevurderinger tar normalt kandidatene fra omkring 30 - 90 minutter å gjennomføre, og andre kan være så korte som 15 minutter. Vi har ikke satt en tidsfrist på å gjennomføre noen av våre vurderinger. Vår forskning fant, at tidsfrister på en vurdering kompliserer administrasjonen, fungerer dårlig for de fleste arbeidsplasser og er ikke nødvendig for å få effektive resultater.

  Tilbage til toppen

 6. Har vi bruk for å arbeide med HR, eller kan vi gjøre dette på egen hånd?

  Mange av våre kunder bruker deres HR-avdelinger til å hjelpe med administrasjonen av vurderingsprosessen, spesielt for de vurderinger som anvendes til ansettelse. Men det er ikke nødvendig, fordi våre system er lett å anvende, og evalueringsrapportene er skrevet i et lettfattelig språk og er lette å forstå. Du behøver ikke en videregående utdannelse eller videreutdannelse for effektivt å anvende resultatene i din organisasjon.

  Tilbage til toppen

 7. Kan vurderingere kun brukes til ansettelser?

  Nei. Noen av våre vurderinger gir deg opplysninger, som mest vil hjelpe deg i ansettelsen, men vi har også vurderinger som måler prestasjoner, medarbeiderfit og medarbeiderengasjement. Vi ønsker å hjelpe deg med å velge de riktige mennesker og utvikle dem til å være de best presterende medarbeidere i din organisasjon. Våre vurderinger kan brukes til mange forskjellige formål i en organisasjon, og vi anbefaler at du drar full nytte av deres rapporter og jobbmatchingfunksjoner.

  Tilbage til toppen

 8. Hvordan støtter vurderingene utdannelse og utvikling?

  Våre vurderinger kan hjelpe dine ledere med å få en dypere og mer objektiv forståelse av deres medarbeidere. Dette kan omfatte medarbeidernes typiske atferd, tankesett, læringsstil, kommunikasjonspreferanser, samt deres nåværende styrker og svakheter. Dette hjelper lederen til bedre å diagnostisere medarbeiderens utviklingsbehov og gjøre det lettere for ledere å motivere og coache den enkelte medarbeider. Våre vurderingsrapporter gir ledere klare anbefalinger til å maksimere de ansattes bidrag til organisasjonen.

  Tilbage til toppen

 9. Kan kandidaten gjennomføre vurderingen over nettet?

  Ja. Profiles International oppretter en konto for deg i systemet, så du kan sende kandidaten en link til en online-vurdering, hvor han kan gjennomføre vurderingen på et tidspunkt som er beleilig for dem. Du skal ikke sørge for noen spesielle instruksjoner eller overvåkning, når kandidaten skal gjennomføre vurderingen. Når han eller hun har avsluttet vurderingen, er rapportene øyeblikkelig tilgjengelig for deg i ditt online vurderingssenter.

  Tilbage til toppen

 10. Kan dere tilpasse vurderingen ut fra jobb og geografisk område?

  Ja. For eksempel vil en vellykket forretningsutviklingsleder i Oslo ha veldig forskjellige kjerneegenskaper sammenlignet med en strategisk account manager i Ålesund. Våre vurderinger gir deg mulighet for å utvikle en prestasjonsmodell for den ideelle kandidat til jobben du prøver å besette, og vurdere søkere ut fra disse best presterende medarbeidere.

  Tilbage til toppen

 11. Hvordan kommer vi i gang?

  Med en enkelt telefonoppringning får du kontakt med en av våre konsulenter, som kan hjelpe deg med å besvare ytterligere spørsmål om våre tjenester eller produkter. Ring til 64 83 40 90 for å snakke med en representant eller klikk her for og chatte online.

  Tilbage til toppen