[DisplayNone]

Hvordan kan vi hjelpe deg


Rekrutteringsansvarlige står overfor den vanskelige oppgaven med å treffe vesentlige beslutninger ut fra for liten informasjon. Profiles' vurderinger gir et annet verktøy, som kan hjelpe ansettelsesansvarlige med å få kunnskap om og forståelse for en person, før de intervjuer ham eller henne.

Ofte stilte spørsmål


Ansettelsesansvarlige

 1. Hvordan vil deres vurderinger hjelpe meg med å oppnå mer suksess?
 2. Hvordan fungerer vurderingsprosessen?
 3. Hvordan vil deres vurderinger hjelpe meg med å velge de beste folkene?
 4. Hvordan hjelper deres vurderinger meg med å utvikle mine ansatte?
 5. Hvor lett er det for meg å bruke deres vurderinger? Krever det at jeg har noen spesiell utdannelse?
 6. Når skal jeg bruke vurderinger overfor mine medarbeidere?
 7. Skal jeg betale for hver enkelt vurdering?
 8. I hvor høy grad vil jeg være avhengig av vår HR-avdeling eller eksterne psykologer?
 9. Hvor lang tid skal en kandidat bruke for å fullføre deres vurdering?
 10. Vil deres vurderinger avskrekke gode kandidater fra å søke?
 11. Behøver jeg selv å ta vurderingene?
 12. Er deres vurderinger spesifikke nok til nettopp min funksjon og bransje?
 13. Er deres vurderinger relevante og troverdige for meg og mine kolleger?
 14. Er deres vurderinger fleksible nok til å passe til mine behov?
 15. Hvilken type av vurderinger tilbyr dere?
 16. Kan deres vurderinger virkelig forutse suksess?
 17. Hvordan kommer vi i gang?
 1. Hvordan vil deres vurderinger hjelpe meg med å oppnå mer suksess?

  Vi vil hjelpe deg med å spare tid, redusere feilansettelser og til å treffe bedre medarbeiderbeslutninger i forbindelse med forfremmelser, teambygging og generasjonsskifte. Disse vil også hjelpe deg til bedre ledelse, motivering og utvikling av dine medarbeidere.

  Våre vurderinger gir deg mulighet for å avdekke objektive opplysninger om dine kandidater og medarbeideres personlighet, atferd, yrkesinteresser og evner. Denne innsikten hjelper deg til raskt å sortere ut uegnede kandidater og matche mennesker med jobber som matcher deres iboende egenskaper. De hjelper deg også med å forstå styrker og begrensninger, som du kan bruke for en vellykket onboarding, og identifisere muligheter for å øke prestasjonen og maksimere deres langsiktede bidrag til din organisasjon og team.

  Tilbage til toppen

 2. Hvordan fungerer vurderingsprosessen?

  I de fleste situasjoner, eier din HR-avdeling vurderingsprosessen i din organisasjon, og en HR-leder vil bli grundig utdannet i alle våre vurderingsaspekter. En del av denne prosessen vil være å guide dem gjennom implementeringsprosessen og utdanne andre, som skal bruke systemet, slik som ansettelsesansvarlige og de som håndterer medarbeidere.

  Når din organisasjon er klar og alle er utdannet, vil de fleste kandidater ta deres vurderinger online via ditt Profiles Assessment Center (PAC). Du skal bruke ditt private PAC til å sette opp tilgang til vurderingene for kandidatene, generere rapporter og administrere kandidatenes resultater. Kandidater som er satt opp for gjennomføring av en vurdering vil motta en link fra systemet, så de kan gjennomføre vurderingene. De behøver ikke å være til stede på ditt kontor, og en overvåkning av dem er ikke nødvendig. Umiddelbart etter avslutningen av vurderingen vil du få adgang til resultatene og alle tilgjengelige rapporter for den aktuelle kandidaten.

  Vurderingsresultatene kan tjene som en guide til å forbedre din due diligence og treffe de beste beslutninger for deg og din organisasjon.

  Tilbage til toppen

 3. Hvordan vil deres vurderinger hjelpe meg med å velge de beste medarbeidere?

  Våre vurderinger gir deg en dyp og objektiv innsikt i en kandidats personlighet, atferd og de interesser, som er nødvendige for å få suksess. Disse omfatter:

  • Arbeidsetikk, pålitelighet og integritet
  • Fit med jobben
  • Fit med teamet
  • Fit med lederen

  For eksempel hjelper ProfileXT ® (PXT) en leder med og benchmarke de aller beste medarbeidere mot en bestemt jobb, for å identifisere de kvaliteter som kreves for å få suksess, og deretter bruke denne modellen som grunnlag for å vurdere nye kandidater. Rekrutteringsledere mottar undervisning i PXT, som omfatter bruk av statistikker, som viser at medarbeidere som best matcher disse ideelle profiler, er mest tilbøyelig til å bli hos virksomheten. Utdannelsen omfatter også hvordan man kan bruke vurderingsresultatene og hjelpe med å guide lederes valg om, hvilke spørsmål de skal stille i intervjusamtaler. PXT er en input til ansettelsesbeslutningene. Hvis den ansettelsesansvarlige beslutter å ansette en arbeidstaker som ikke vurderes som en god match, er opplysningene fra vurderingen ikke tapt. Disse dataene gir lederen en verdifull innsikt til å utvikle en plan,  som vil øke den enkeltes suksess i rollen – data lederen ellers ikke ville vært tilgjengelig.

  Tilbage til toppen

 4. Hvordan hjelper deres vurderinger meg med å utvikle mine ansatte?

  Profiles' vurderinger hjelper deg med å utvikle dine medarbeidere ved å identifisere nettopp deres manglende kvalifikasjoner, 360 graders feedback og yrkesmessige interesser, så vel som deres naturlige arbeidsrelaterte atferdsmessige, holdningsmessige og motiverende tendenser. Ut over å gi deg informasjon, gir vi deg også verktøy og utdannelse til åt bruke vurderingenes data til å forbedre deres prestasjoner og produktivitet, samt relasjoner til kunder, medarbeidere og ledere.

  Tilbage til toppen

 5. Hvor lett er det for meg å bruke deres vurderinger? Krever det at jeg har noen spesielle utdannelse?

  Nedenfor er et sitat fra en av våre Fortune 2000-kunder innenfor helsesektoren:

  "Den mest overbevisende grunn til å bruke deres verktøy er, at det er så enkelt å bruke. Vår meget mangfoldige arbeidsstyrke er nødt til å være i stand til å bruke verktøyet og rapportene med det samme. Det begrep, som jeg bruker til å beskrive hva jeg liker, er å si det rett ut, så alle kan forstå det. Det er ikke HR-sjargong eller noe slikt. De andre årsakene til at jeg liker systemet, er at vi ikke behøver å gå gjennom noen form for sertifisering, og at det er helt skalerbart. Jeg vet at jeg høres ut som en omvandrende reklame, men det er slik jeg føler det."

  Med andre ord er våre vurderinger meget enkle å anvende. Som ansettelsesansvarlig vil du lære å bruke vurderingsrapportene, og i noen tilfeller kan du være nødt til å lære å skjemalegge en tid til kandidatene. Du har ikke bruk for noen hjelp fra en psykolog, og ingen sertifisering er påkrevet.

  Tilbage til toppen

 6. Hvor og når skal jeg bruke vurderinger overfor mine medarbeidere?

  Utbredelsen av vurderingsverktøy kan gi anledning til bekymring blant dine medarbeidere, hvis din organisasjon ikke kommuniserer sine formål på en ikke truende måte. Som et ledd i forandringsledelse eller prestasjonsforbedringsstrategier, bør vurderinger presenteres som en prosess til å samle inn opplysninger, som både gir lederne et redskap til bedre å forstå medarbeidernes styrker og svakheter, og som ganske enkelt handler om å ha grundige journaler. Det sentrale er prosessens konsekvens, især når du vurderer kandidater til forfremmelser eller omrokkeringer. Når det oppdages, at en medarbeider ikke har utarbeidet en profil, foreslår vi, at din HR-avdeling ber om dette som en nødvendig del av en oppdatert journal.

  Tilbage til toppen

 7. Skal jeg betale for hver enkelt vurdering?

  Du kan betale for hver enkel vurdering, eller du kan betale et fast månedlig gebyr for ubegrenset bruk av en av de vurderinger, som vi tilbyr, eller alle.

  Tilbage til toppen

 8. I hvor høy grad vil jeg være avhengig av vår HR-avdeling eller eksterne psykologer?

  Din HR-avdeling vil spille en avgjørende rolle i å innføre og gjennomføre vurderingene, og til å lære deg å bruke vurderingsrapportene. Men du vil normalt ikke være avhengig av dem til å sette opp kandidater eller til å forstå rapportene for de kandidater du overveier å ansette.

  Tilbage til toppen

 9. Hvor lang tid skal en kandidat bruke til å fullføre deres vurdering?

  Tiden avhenger av den enkelte vurdering, men normalt varierer det mellom 15 og 90 minutter. Typisk gjelder det, at jo lengre vurderingen er, jo mer omfattende opplysninger, men har vi setter ikke en tidsfrist på de fleste av våre vurderinger.

  Tilbage til toppen

 10. Vil deres vurderinger avskrekke gode kandidater fra å søke?

  I løpet av de siste 20 år, har vi funnet frem til at dette ikke har vært tilfellet. Krav om plasseringsvurderinger signaliserer vanligvis til gode kandidater, at du tar utvelgelse og utvikling alvorlig.

  Tilbage til toppen

 11. Behøver jeg selv å gjennomføre vurderingene?

  Nei, men vi anbefaler at alle medarbeidere gjennomfører vurderingen for sin egen del. Vurderingene vil ikke kun gi deg verdifulle opplysninger om deg selv, men noen av rapportene gir innsikt i hvordan du kan arbeide bedre sammen med dine kolleger, dine underordnede, din sjef og spesielle team.

  Tilbage til toppen

 12. Er deres vurderinger spesifikke nok for nettopp min funksjon og industri?

  Ja. Vurderingene er generelle nok til å omfatte emner, som er fremherskende i nesten alle arbeidsplasser. Men Profiles' vurderinger har den unike jobbmatchingsevnen, som gir deg mulighet for å tilpasse dine vurderinger, så du kan se hvem som passer hvor. Vurderingens høye pålitelighet og velunderbyggede validitet (gyldighet) sikrer, at resultatene og rapportene er presise i forhold til hva de måler, og er gjeldende for enhver ansatt eller potensiell medarbeider.

  Tilbage til toppen

 13. Er deres vurderinger relevante og troverdige for meg og mine kolleger?

  Ja. Hver enkelt Profiles-vurdering blir revurdert regelmessig, for å sikre at spørsmålene er oppdaterte og at de måler det de skal måle. Våre vurderingers troverdighet blir ikke kun målt av denne bransjens regulerende organer, men også av antallet av virksomheter, som har halvert sine ansettelseskostnader og redusert personalomsetningen betydelig.

  Tilbage til toppen

 14. Er deres vurderinger fleksible nok til å passe til mine behov?

  Ja, og på mange måter. For det første kan vi tilby et komplett sortiment av vurderinger, som spenner fra grunnleggende personlighetsvurderinger og atferdsmessige analyser og 360 graders feedback-systemer. Du kan implementere en enkel eller alle vurderingene for å nå dine spesifikke mål. Din Profiles' kundeservicesjef vil hjelpe deg med å gjøre dette. Og du kan til enhver tid tilføye ytterligere vurderinger. Våre vurderinger har et felles språk og plattform, og kan skaleres lett på tvers av organisasjonen.

  Når du har valgt de vurderinger, som oppfyller dine behov, vil din Profiles' kundeservicesjef hjelpe deg med å finjustere disse vurderinger til å reflektere din organisasjons unike jobb, struktur og kultur. For eksempel gir jobbmatching-funksjonen i ProfileXT® deg mulighet for å identifisere de viktigste egenskaper hos de beste medarbeidere i en bestemt jobb og deretter skape en brukerdefinert prestasjonsmodell for å vurdere potensielle kandidater og coache andre til å forbedre prestasjonen. Vår prosess er i sannhet bemerkelsesverdig og uovertruffen i denne bransjen.

  Tilbage til toppen

 15. Hvilken type av vurderinger tilbyr dere?

  Vi tilbyr vurderinger, som dekker en bred vifte av human capital-spørsmål.

  • Step One Survey II ®, ProfileXT ®, Profiles Skills Tests ™ og medarbeiderbakgrunnssjekk blir oftest anvendt i løpet av ansettelses- og utvelgelsesprosessen.
  • Profiles Performance Indicator ™, Checkpoint 360 ° ™, Profiles Managerial Fit ™, Workplace Engagement Survey ™, og Profiles LoyaltyPro ™ gir opplysninger om medarbeiderne og hvordan de passer inn i din organisasjon, etter at de er ansatt.
  • Vi har også Profiles Sales Assessment ™ og Customer Service Profile ™, som bestemmer hvorvidt en jobbkandidat vil fungere i en salgs- eller kundeservicejobb.

  For mer informasjon om hver enkelt vurdering skal du klikke på vurderingen eller klikke her.

  Tilbage til toppen

 16. Kan deres vurderinger virkelig forutse suksess?

  Ja. Vi gjør en stor innsats og foretar betydelige investeringer i forskning og utvikling for løpende å validere våres vurderinger. Din Profiles' kundeservicesjef vil arbeide sammen med deg for å hjelpe med å analysere dine resultater og finjustere dine vurderinger for å sikre, at de fungerer korrekt og leverer verdi til din organisasjon.

  Tilbage til toppen

 17. Hvordan kommer vi i gang?

  En enkelt telefonoppringning vil gi deg kontakt med en av våre konsulenter, som kan hjelpe med å besvare ytterligere spørsmål om noen av våre tjenester eller produkter. Ring til 64 83 40 90 å snakke med en representant eller klikk her for og chatte online.

  Tilbage til toppen