[DisplayNone]

Hvordan vi kan hjelpe deg


Som leder i din organisasjon er det viktig å treffe beslutninger, som gir mening og tilfører en vesentlig verdi til virksomheten. Å investere i vurderinger gavner ikke kun selskapet økonomisk, det gir også organisasjonen mulighet for å trene og utvikle sine medarbeidere.

Ofte stilte spørsmål


Toppledere

 1. Hvordan vil medarbeidervurderinger hjelpe min virksomhet?
 2. Hvor mye koster vurderinger? Hva er "total cost of ownership" for programmet?
 3. Vil vurderinger bidra til å støtte våre strategiske initiativer?
 4. Har din vurdering løst problemer, som svarer til problemene i min virksomhet?
 5. Kan jeg tilpasse deres vurdering til å avspeile min virksomhets unike kultur?
 6. Hvordan vil disse vurderingene minske omkostninger og gi en betydelig return of investment?
 7. Hvordan ville vurderingsprosessen fungere i min organisasjon?
 8. Kan vurderingerne gjennmføres og opprettholdes innenfor min virksomhes driftsrytme?
 9. Hvilke ressurser har jeg bruk for, for å kunne støtte programmet ordentlig?
 10. Skal jeg vurdere nåværende medarbeidere eller kun potensielle medarbeidere?
 11. Er det lovlig?
 12. Hvordan kommer vi i gang?
 1. Hvordan vil medarbeidervurderinger hjelpe min virksomhet?

  Vurderingene gir ledere og toppledere en større forståelse for sine medarbeideres spesielle karaktertrekk og tendenser. Profiles' vurderinger gjør det mulig for en organisasjon å matche stillingssøkere med de jobbene de søker, og til å matche deres karaktertrekk med jobbanalysen; Forstå deres styrker og begrensninger for en suksessfull onboarding, og til å identifisere muligheter for å øke prestasjonen og maksimere deres langsiktige bidrag til organisasjonen. Dette reduserer omkostningene forbundet med fravær og personal omsetning, slik som rekrutterings- og onboardingsutgifter; det minimerer forstyrrelsene for kundene; medarbeiderne og organisasjonen; og forbedrer arbeidsstyrkens generelle produktivitet.

  TilbaKe til toppen

 2. Hvor mye koster vurderinger? Hva er "total cost of ownership" for programmet?

  Prisen avhenger av hvilken type vurdering man har bruk for, og det omfanget man vil bruke. Profiles International gir deg mulighet for å betale et fast månedlig gebyr for ubegrenset bruk av enhver vurdering, eller du kan betale for hver enkelt vurdering individuelt. For å få tilgang til Global Assessment Center (CAC), sertifisering på alle produkter, coaching, og annen bistand fra din kundeservice representant, betaler du et fast månedlig abonnement. Du vil sjelden få meromkostninger, etter at vurderingen er kjøpt. Din kundeservice representant er alltid klar til å hjelpe deg med eventuelle utfordringer, du måtte ha med å forstå vurderingens resultater eller å gjennomføre vurderingen med en medarbeider.

  TilbaKe til toppen

 3. Vil vurderinger bidra til å støtte våre strategiske initiativer?

  Profiles' vurderinger arbeider godt sammen med strategiske initiativer, som involverer menneskerelaterte beslutninger, slik som karriereplanlegging, vekst eller reduksjon av arbeidsstyrken, utvelgelse av individer eller grupper, Six Sigma (verktøy og metoder for å endre kultur og nå viktige forretningsmål) og mange andre. Etter å ha lært hvordan du bruker vurderingene for å hjelpe og understøtte dine bestrebelser, vil du ha flere informerte ledere og flere motiverte medarbeidere, som vil bidra til å støtte organisasjonens mål.

  TilbaKe til toppen

 4. Har din vurdering løst problemer, som svarer til problemene i min virksomhet?

  Profiles International arbeider med virksomheter fra mange forskjellige bransjer som for eksempel; turisme, helse, finansielle institusjoner, salg, kundeservice, forretningsservice og utdanningsvirksomheter (bare for å gi noen få eksempler). Med titusenvis av kunder har vi en betydelig erfaring for å kunne bistå din virksomhet. Noen av våre produkter er rettet mot spesifikke bransjer eller yrker, som for eksempel Profiles Sales Assessment ™ og Customer Service Profile ™ (Klikk på navnet for en mer detaljert beskrivelse av hver enkelt vurdering eller klikk her for en liste over alle vurderingene).

  TilbaKe til toppen

 5. Kan jeg tilpasse deres vurdering til å avspeile min virksomhets unike kultur?

  Ja! Profiles' vurderinger kan tilpasses din unike kultur, organisasjonsstruktur og jobbeskrivelser, og i de fleste situasjoner uten ekstra omkostninger. ProfileXT ® har en unik jobbmatchingsfunksjon, som gir deg muligheten for å evaluere et individ basert på de kvaliteter, som kreves for og vellykket kunne utføre en bestemt jobb. Våre systemer er unike ved fusjoner, i forhold til å utvikle en bedriftskultur, avdelingskultur, skape en effektiv teamkultur, og for å skape en effektiv lederkultur. For eksempel kan en suksessfull Oslo-selgers kjerneegenskaper være veldig annerledes enn en vellykket selger i Nordland. Vi kan hjelpe deg med å forstå disse forskjellene, slik at du kan velge ut og utdanne ut fra det som virker i din organisasjon. Din Profiles kundeservice representant vil guide deg gjennom hele denne prosessen.

  TilbaKe til toppen

 6. Hvordan vil disse vurderingene minske omkostninger og gi en betydelig Return of investment (ROI)?

  Der er mange økonomiske fordeler med å bruke Profiles' vurderinger, herunder:

  • Redusere kostnader forbundet med tyveri foretatt av ansatte og fravær
  • Lavere rekrutterings- og ansettelseskostnader
  • Lavere utdannelses- og utviklingskostnader
  • Kortere tid til full produktivitet
  • Forbedret salgsprestasjon og kundelojalitet

  De faktiske resultatene avhenger av organisasjonen. Noen eksempler; Etter å ha brukt våre vurderinger i noen år, bruker en av våre kunder innen turistbransjen nå kun en femtedel av hva de pleide tidligere, på ansettelsesutgifter. En finansiell virksomhet begynte å bruke ProfileXT ® og Jobbmatch-funksjonen og oppdaget at deres ROI var NOK 100 for hver NOK 1 som ble brukt. Vurderingene gir også fordeler, som ikke kan måles så lett. Profiles' vurderinger hjelper deg med å spare tid, energi og krefter på å ansette og utvikle dine medarbeidere.

  TilbaKe til toppen

 7. Hvordan ville vurderingsprosessen fungert i min organisasjon?

  Alle Profiles' kunder har tilknyttet en fast kundeservice medarbeider og de får adgang til et verdens største supportteam bestående av eksperter på bruk av vurderinger. Din Profiles kundeservice representant vil guide deg gjennom alle aspekter for å få din vurderingsløsning til å blomstre i din organisasjon. Dette omfatter:

  1. Å forstå vurderingsresultatene, og måten de virker på i din organisasjon.
  2. Å guide din organisasjon gjennom implementeringsprosessen, som er tilpasset dine behov og mål.
  3. Å trene ditt team til å bruke systemet og vurderingsrapportene. Ingen formel godkjennelse kreves, men det tilbys en utdannelse for å bli en sertifisert bruker. Du vil få hjelp til å måle dine resultater, og til raffinering av dine prosesser og prestasjonsmodeller.
  4. Å anvende resultatene fra dine vurderinger for å forbedre organisasjonens prestasjoner.

  Når systemet er implementert, kan autoriserte brukere i din bedrift (som for eksempel ansettelsesansvarlige eller HR-ledere) planlegge gjennomføringer av vurderinger for kandidater via ditt online Profiles Assessment Center. Profiles systemer kan lett integreres med din nåværende HRIS, eller den kan brukes for seg selv. Kandidater kan gjennomføre sine vurderinger online, når det passer dem. Det er ikke nødvendig å føre tilsyn ved gjennomføring av vurderingen. Ved fullførelse scorer systemet vurderingen øyeblikkelig, og gir beskjed til den ansettelsesansvarlige om å hente de rapporter, som han eller hun ønsker. Rapportene er lette å lese og forstå, og krever kun minimalt med trening for å anvende.

  TilbaKe til toppen

 8. Kan vurderingene gjennomføres og opprettholdes innenfor min virksomhets driftsrytme?

  Absolutt. Du kan bestemme, når, hvor og hvordan vurderingene skal gjennomføres, og utvikle bruken i den hastigheten som passer for din bedrift. Noen av våre kunder velger å begynne med et pilotprosjekt i en utvalgt avdeling, eller de velger kun å vurdere nye medarbeidere. Et pilotprosjekt hjelper mange av våre kunder til å få oversikt over konseptet, til å bygge et oversiktlig business case, eller for å lære mer om hva som kreves for å støtte initiativet på tvers av hele virksomheten.

  TilbaKe til toppen

 9. Hvilke ressurser har jeg bruk for, for å kunne støtte programmet ordentlig?

  Ressursene varierer med størrelsen og omfanget av implementeringen. De fleste av våre kunder tildeler en HR-medarbeider eller HR-teamet til å styre prosessen i hele organisasjonen. De dedikerte personene arbeidere sammen med deres Profiles kundeservice representant om å gjennomføre prosessen, trene ansettelsesansvarlige og brukere, og til å lette systemintegrasjonen. Ansettelsesansvarlige har stor glede av utdannelsen som vi tilbyr. Den kan gjennomføres på ditt kontor eller i våre lokaler.

  TilbaKe til toppen

 10. Skal jeg vurdere nåværende medarbeidere eller kun potensielle medarbeidere?

  Vi anbefaler at du i siste ende vurderer alle dine medarbeidere, fordi det vil gi deg opplysninger om hvordan du kan hjelpe dem med å innfri deres potensial og til å bidra til din organisasjon. Dette omfatter:

  •  Å plassere "Rett person i Rett jobb"
  • Hjelpe ledere med å lede, coache, lære opp og motivere effektivt og...
  • I siste ende å hjelpe medarbeidere med å hjelpe medarbeidere med å oppnå større produktivitet og lønnsomhet.

  Vurdering av etablerte bedrifter er den beste måten for å bestemme hvilke karakteristiske trekk, som utgjør forskjellen mellom dem som har suksess i jobben, og de som har flere problemer med å produsere.

  TilbaKe til toppen

 11. Er det lovlig?

  Kort sagt: Ja. Vi investerer kraftig i en kontinuerlig forskning og utvikling, for å sikre at våre vurderingsinstrumenter mer enn oppfyller alle retningslinjer for arbeidervurderinger. Våre vurderinger går langt ut over de tretten krav, som det amerikanske arbeidsministerium krever for vurderinger, og oppfyller alle krav i EEOC, ADA, DOL og Civil Rights Act. Vurderingene overvåkes også for å sikre i mot forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, alder eller etnisitet. I Norge er vi på slutten av undersøkelsene for å sende inn til Det Norske Veritas for godkjenning. De første resultatene viser at ProfileXT er minst like bra, og om ikke bedre enn de verktøyene som allerede er godkjent.

  TilbaKe til toppen

 12. Hvordan kommer vi i gang?

  Med en enkel telefonoppringning kan du komme i kontakt med en av våre konsulenter, som kan hjelpe deg med å svare på ytterligere spørsmål om våre tjenester. Ring til 64 83 40 90 for å snakke med en representant, eller klikk her for å chatte online.

  TilbaKe til toppen