[DisplayNone]

Å holde fast på medarbeidere


Hold fast på medarbeidere gjennom bedre utvelgelse og ledelse.

Hvorfor forbedre medarbeiderfastholdelsen?

  • Lavere omkostninger til rekruttering og onboarding
  • Opprettholder en høy produktivitet
  • Reduserer bekymringer og forstyrrelser
  • Forbedrer kontinuiteten i forhold til kunder

Les mer om hvordan en skal holde fast på medarbeidere


Engasjer din arbeidsstyrke

La ikke din virksomhet bli utsatt for tap av kunnskap, når de beste medarbeiderne forlater virksomheten eller går av med pensjon. For å sikre din virksomhets suksess på lang sikt er det viktig å tenke på karriereveier for dine medarbeidere, som matcher dem med oppgaver og ansvarsområder, som er optimale for dem og dermed for virksomheten.
Les mer.

Skap en bedriftsintern innovasjon

Vår egen Profiles Research Institute oppdaget at de mest produktive virksomheter har en tendens til å fremme utveksling av ideer blant medarbeiderne, mellomledere og ledere, som gjør virksomheten mer konkurransedyktig. Når medarbeidere og ledere har gode og åpne kommunikasjonslinjer, blir medarbeiderne mer engasjert i organisasjonens trivsel.
Les mer.

Motivasjon og engasjement for nybegynnere

Hver enkelt person blir motivert på sin egen måte, og det er viktig å innse at mennesker også engasjeres på forskjellige måter. det er tre spørsmål du skal stille, når medarbeidere presterer mindre enn det de har potensial til.
Les mer.

Maksimer produktiviteten

Det finnes neppe større feil enn å plassere kompetente medarbeidere i stillinger, hvor de er dømt til å mislykkes. Når gode mennesker blir plassert i stillinger hvor de ikke passer, blir deres potensial spilt bort. Jobbmatch eller Job Fit ™ er den absolutt viktigste faktoren for å oppnå suksess i jobben!
Les mer.

Bruk medarbeiderne

En klar strategi får medarbeiderne til å føle seg nyttige. Høyt engasjement begynner med en strategi. det er lettere for mennesker å engasjere seg, hvis de har et overblikk over hvordan deres arbeid påvirker organisasjonen som helhet.
Les mer.

Øk medarbeidernes prestasjoner

Dårlig jobbmatch, dårlig arbeidsmoral, fravær, svake ledere og personalomsetning er noen av de faktorer, som bidrar til for dårlig produktivitet.
Les mer.

Eliminer dårlig arbeidsmoral

En av de største utfordringer en arbeidsgiver står ovenfor, er å fylle organisasjonen med mennesker, som er forberedt på og motivert til å arbeide. Dårlig arbeidsmoral bidrar til uhensiktsmessig ineffektivitet og høy medarbeideromsetning.
Les mer.