[DisplayNone]

Vårt firma


Amerikanske Profiles International, Inc. er på verdensbasis den mest førende virksomhet innen dagens assessmentindustri. Profiles gir brukerservice til opp mot 50.000 kunder, og har ca. 50 millioner brukere i de 125 land, hvor vi er representert. Vi er meget stolte av å representere Profiles i Norge. Profiles International Norway AS inngår i Profiles International Nordic Group, som også omfatter Finland og Sverige.

Vi tilbyr løsninger, som gjør det mulig å velge de riktige menneskene til de riktige jobbene og deretter utvikle dem slik at de får utnyttet sitt fulle potensial! Vi arbeider på alle trinn i ansettelsesprosessen med å forbedre prestasjoner og produktiviteten for både individer, grupper og organisasjoner. Våre løsninger hjelper våre kunder med å velge bort uegnede kandidater; med å matche andre med de stillinger, som utnytter deres sterke sider, samt med å forstå hva slags effekt styrker og begrensninger har på jobbprestasjonene ved en suksessfull onboarding - alt sammen noe, som maksimere medarbeiderens langsiktige bidrag til organisasjonen.

 

Våre
produkter

De dyreste problemer for dagens virksomheter kan løses med en bedre forståelse av de mennesker, som arbeider i virksomheten. Våre produkter og løsninger bringer til veie opplysninger, som kan brukes til ansettelse, forfremmelse, karriereplanlegning, 360-graders lederfeedback programmer, lederutvikling, utdannelse, motivering, forbedret kundeservice, career coach programmer for studenter, samt mange andre medarbeiderrelaterte spørsmål.

Det kan vi gjøre
for din virksomhet

Våre vurderinger gir deg nøkkelopplysninger om dine nåværende medarbeidere og de personer, som du ønsker å ansette. Hver eneste av våre vurderinger gir deg flere rapporter, som du kan anvende gjennom hele medarbeiderens ansettelsessyklus. våre vurderinger brukes til screening, jobbmatching, onboarding og prestasjonshåndtering, samt til å få maksimalt ut av hver enkelt medarbeiders potensial. vi kan lett tilpasse enhver vurdering til å takle din virksomhets mest presserende problemer.

Les mer om hvordan vi skiller oss ut.

Vårt
team

har i løpet av de seneste 20 år globalt betjent opp mot 50.000 kunder. Vi tenker på din virksomhet og på hvordan vi kan forbedre våre produkter. Vi har forsknings- og utviklingseksperter, som forutser markedets behov og reagerer på kundenes anmodninger ved å skape nye produkter, samt å forbedre de eksisterende. Vår kundeservice utdanner våre kunder til å bruke produktene, og står til rådighet med all den support som det er behov for. Med Profiles kommer du ikke ut for at du ikke vet hvordan du skal få mest mulig ut av din investering.

Vår misjon
og visjon

Profiles International leverer vurderingsprodukter- og løsninger av absolutt beste kvalitet for å oppfylle eksisterende og kommende kunders behov. Vi vil gjerne skape en utvikling, hvor individet blir i stand til å utløse sitt fulle potensial ved å maksimere sine talenter og evner. Profiles International vil alltid verne om våre prinsipper om integritet, ærlighet og kvalitet og våre innsats vil bringe velstand til vår virksomhet, våre samarbeidspartnere, våre kunder og til det samfunn, som vi tjener og er en del av.

Her finner
du oss

Profiles er representert i mer enn 120 land utenfor USA. Profiles International Norway AS er hjemmehørende i Sørum, og vi har partnere fra Alta i nord til Kristiansand i sør.
 

Lær, hvordan vi er, sammenlignet med våre konkurrenter.

Slik skiller vi oss ut