[DisplayNone]

Automatiser prosessen for prestasjonsledelse med Performance Management System. Denne innovative løsningen gjør det lettere å avstemme de organisatoriske målene med personalmålene. Det innbygde feedbacksystemet mellom medarbeider og lederen gir en mulighet for ytterligere medarbeiderutvikling.

Endre dine nåværende evalueringsformularer til en kraftfull Performance Management løsning, eller til vårt "best praksis" strategibaserte løsning - med andre ord; Sett prestasjonsutvikling øverst på dagsordenen.

Overblikk - ProfilesTMS Performance Management System


Rommer alle typer evalueringsformularer

 • Skreddersydde formularer for hver jobb, hver avdeling eller for hver medarbeider

Tilpassede arbeidsrutiner

 • Fleksibel, og kan tilpasses din organisasjons prosesser og behov
 • Tildel en eller flere supervisor-scenarier
 • Arbeidsrutinene har automatisk evaluering og scoring

Kraftfull kompetansebygger

 • På bedrifts- eller jobbnivå
 • Bygg dine egne, eller velg fra et omfattende bibliotek

Fleksible skalaer

 • Bruk din nåværende skala, eller en hvilken som helst annen
 • Bruk forskellige skalaer på forskjellige sider i formularet

Enkel administrasjon

 • Komplett tracking og dokumentasjon av alle prestasjonsrelaterte aktiviteter
 • Automatisk planlegging og påminnelser, inklusiv periodiske evalueringspåminnelser
 • Automatisk generering av trykte formularer
 • Omfattende online hjelp

Overblikk - ProfilesTMS Performance Management System


Minimer den juridiske ririkoen

 • Gjennomfør alle evalueringer rettidig og sikkert,hvor gjeldende regler og lover følges. Med en stram, automatisert og fullt dokumentert prosess har du adgang til en kraftfull database i forhold til individspørsmål.

Forbedre medarbeiderprestasjonen

 • Identifiser, adresser og spor utviklingsbehov ved behov, og tilby en rettidig, spesifikk feedback.

Reduser den administrative omkostning og byrde

 • Unngå å skrive ut, sende ut formularer og påminnelser. Foreta oppfølging.

Få kontrollen tilbake

 • HR og ledelsen har full kontroll over prosessen med tracking, oversikter og rapportering.

Vær organisert og nå deadlines

 • Systemgenererte påminnelser om datoer, handlinger og oppfølging.

Omfattende rapportgenerering

 • Utførlige rapporter gir mulighet for å vurdere prestasjoner på mange nivåer og undersøke tendensene i arbeidsstyrken.

Inngår ikke i det norske standardsortiment før i 2012.