[DisplayNone]

Lederutvikling


Ikke alle, som innehar ledende stillinger, er effektive ledere - men de kan utvikles seg til å bli det. Noen av dem skal dessuten lære seg å bli fremtidens ledere.

Hva skaper en stor leder?

  • Evne og interesse til å lede
  • Forståelse av de mennesker, de leder
  • Forståelse av seg selv og måten de påvirker deres medarbeidere
  • Forståelse av sine formål, som både leder og for andre

Les mer om lederutvikling


360° ledelsesevaluering

Virksomhetsledere har bruk for pålitelige verktøy, som gir opplysninger og innsikt i hvordan man oppnår suksess. En skreddersydd kjøreplan hjelper deg effektivt på vei.
Les mer.


Utvikling av suksessrike ledere

De beste beslutninger om ledelsesutvikling og -utdannelse treffes ut fra objektive, målbare opplysninger om medarbeiderne. Med lokaliseringen av de medarbeidere, som skal videreutvikles og forbedres, er du godt i gang med å gjøre din organisasjon klar til fremtidig suksess.
Les mer.


Å forbedre ledelseskommunikasjon

Bare fordi ledere sitter i ledende stillinger, betyr det ikke alltid, at de er gode ledere. Aktiver dine ledere ved å identifisere deres utviklingsbehov, og unngå at de avsporer seg selv og sine ansatte.
Les mer.


Lær deg å gjenkjenne utilstrekkelig ledelse

Effektive ledere gjør mer enn bare å overvåke medarbeiderne. De leder ved å ta ansvar for at andre får suksess, og at teamet, avdelingen eller forretningsenheten oppnår de forventede resultater. Effektive ledere er som suksessfulle trenere, som utvikler team som vinner mesterskaper år etter år.
Les mere.

Effektive ledelsesferdigheter

Den best presterende medarbeider blir ikke alltid de beste ledere. Men medarbeidere som utviser de riktige egenskapene er sikre på å prestere effektivt, og til å få suksess i lederstillinger.
Les mer.


Fleksibel ledelse

Forandringer er ofte vanskelig for mange, men effektive ledere vet hvordan man håndterer det, fordi de kan tilpasse seg nye vilkår. Når tingene er tvetydige, er de stadig trygge. Når de er i en krise, søker de etter løsninger. Det er ofte blitt sagt, at den eneste konstante tingen er forandring. hemmeligheten ligger i å holde hodet kaldt, administrere forventningene og omfavne forandringene.
Les mer.


Å lede ledere

Ved å gi ledere de nødvendige verktøy til å lære om deres atferd og personlighet, kan de tilpasse sine kompetanser til å omfatte en bredere vifte av lederevner. Løpende coaching og utvikling av ledere, sikrer at virksomheten kan og vil fortsette med å vokse.
Les mer.